ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែ Sculpsure

 

SculpSure ​​គឺជាឧបករណ៍​បំពាក់ ​ដោយកាំរស្មី​ជាមួយ​នឹងប្រព័ន្ធរលក​ (wavelength) ដើម្បី​កម្ចាត់​ជាតិខ្លាញ់​ដោយ​ប្រើ​រយៈ​ពេលត្រឹមតែ ​២៥ ​នាទី។

កាត់​បន្ថយ​ជាតិខ្លាញ់ ​២៤ ​ភាគរយ​ ក្នុងរយៈពេល​ ២៥ ​នាទី​ ដោយ​មិនចំបាច់វះកាត់​។​

 

យើង​ធ្លាប់​សង្ឃឹមថា ​នឹងទទួល​បានអ្វី​មួយដោយសាមញ្ញ ​និងដោយ​មិនចាំ​បាច់មាន​ការវះកាត់​ ដើម្បី​កម្ចាត់​ជាតិ​ខ្លាញ់។​ នៅពេលនេះ​ វាបានមកដល់ហើយ​ គឺតាមរយៈ​ការប្រើ​ឧបករណ៍​ sculpSure

 

វិធីព្យាបាលដងខ្លួន ដោយមិនបាច់វះកាត់

ATP-38


ATP38 is a device made in Switzerland based on technology discovered by NASA.By using the light technology, ATP can destroy...

SCULPSURE


Sculpsure is a hyperthermic laser body-contouring device with 1060nm wavelength to target subcutaneous fat in just 25 minutes.24% Fat..

 

For more information

015 234 589(Eng)

086 683 234(Kh) 


Open everyday: 9am - 7pm