ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែ ATP-38

ATP38​ គឺជាឧបករណ៍ ដែលផលិត​ នៅក្នុងប្រទេសស្វីស​ ដោយ​ផ្អែក​លើបច្ចេកវិទ្យារបស់អង្គការ​ ​NASA។​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេក​វិទ្យា​ពន្លឺ​ ​ATP ​​អាច​កម្ចាត់​ជាតិខ្លាញ់​ នៅ​ក្នុងរាងកាយ​ ជួយ​ឲ្យភាព​ស្រស់​ស្អាតត្រឡប់មកវិញ ​និង ទទួល​បាន​ទម្រង់​មុខតាមក្តី​ប្រាថ្នារបស់អ្នក​។

"គ្មានការឈឺចាប់ មិនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយ និងធ្វើឲ្យអ្នកស្រស់ស្អាត ចេញពីផ្នែកខាងក្នុង មកក្រៅ"។

 

 

       

 

វិធីព្យាបាលដងខ្លួន ដោយមិនបាច់វះកាត់

ATP-38


ATP38 is a device made in Switzerland based on technology discovered by NASA.By using the light technology, ATP can destroy...

SCULPSURE


Sculpsure is a hyperthermic laser body-contouring device with 1060nm wavelength to target subcutaneous fat in just 25 minutes.24% Fat..

 

For more information

015 234 589(Eng)

086 683 234(Kh) 


Open everyday: 9am - 7pm