ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

 

 

 

 

 

ទំនាក់ទំនងលម្អិត

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ១៧០ ផ្លូវ ៥១ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរសព្ទ៖

015 234 589(Eng)  /086 683 234(Kh)

សារអ៊ីម៉ែល៖

sales@facelinecambodia.com

បែបបទណាត់ជួបអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សា

អត្ថប្រយោជន៍អតិថិជនទទួលបាន

 

១ | ​ជួប​​អ្នក​​ជំនាញ​​

២ | ទទួលបានចម្លើយលម្អិត

៣ | ការណាត់ជួបយ៉ាងពេញចិត្ដ

៤ | បច្ចេកវិទ្យាទំនើប